Om valget

Valgprosessen

Sist gang det var valg var for rundt 25 år siden. Den nåværende lederen har sittet 5 ganger lenger enn det som er normalt. Han har vært en dyktig leder, selv om han ikke har vært likt av alle.

  • I organisasjonens eldste bøker står det hvordan man skal gå frem under valget.

Først skal hver familie finne fram til 2 kandidat . Hvordan de gjør det er opp til dem selv.

  • Så skal det avholdes en avstemming på tvers av familiene, der de skal ende opp med to kandidater.
  • Når to kandidater er funnet velger rådet ut 2 valgledere, som i tillegg til ordenens rådgiver, Le Consigliere,  danner valgrådet. Kallt Les Electorales.
  • Hver familie  har ført sine egne valgruller, som blir testet  av Les Electorales på stedet for det endelige valget. I en gruppe med så mange magikere så er det ikke sikkert at alt har gått upåvirket hen.
  • For testing og endelig valg, reiser 5 fra hver av de fire familiene og de 3  Electorales til vertshuset Den Brennende Hånd. Der ble den første samarbeidsavtalen inngått mellom de fire familiene . Der har alle valg blitt holdt siden.
  • Under valget vil alle være lukket inne i en magisk sfære,  som hemmer dødelig magi. Ritualet ble laget av de første lederene i fellesskap.  Og må utføres av både en magiker og en heks og rådgiveren.