Omania

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereOMANIA


Omania er det størte landet i Vestlige Kramika. Det er en stor militærmakt og løslig inspirert av Tysk kultur og europa på 11-1200 tallet. Det er et stendersamfunn, med adelen og de geistlige på topp. Deretter borgerskapet og til slutt bøndene. Bøndene eier stort sett sin egen jord.

I Omania forventes det at man tilber gudene, har en jobb og en fast bopæl. Om yrket gjør at man reiser langs veiene godtas dette. For å kunne reise langs veiene kreves det en attest på at man har et yrke, eller at man er på vei et sted. Eventyrere tar gjerne vaktoppdrag for handelskaravaner for å ikke ende opp i en arbeidsgjeng i Omania. For de som ikke kan bevise at de har arbeid, blir satt til arbeid. Omanias veier er mange og velholdte og alle som ønsker det får jobb med å bygge vei. Og alle løsgjengere blir satt til veibygging. Eller annet arbeid som er nødvendig akkurat i det området de blir funnet.


Omania i årene 1540-1555


Kongen er død, lenge leve kongen. 


Kong Gerhard Otto Ludvig den 2 dør i år 1540 og hans sønn  Ludvig Herman Johan blir kronet til konge. Den unge kongen får en viktig oppgave. Han overtar et land i krig mot fienden fra havet, Driverne. Han overtar et land som har alliert seg med Sakelterne og kort etter blir det alliert med Stryzia. Hans bror Albrecht Jasper Willhelm tar over som Hærfører og leder landets hær godt. De to brødrene jobber godt i lag og landet er sterkt og stabilt.


Omania er velstyrt, kraftfullt og ressursrikt mens det går inn i harde år med blokkader, trollmigrasjoner og stadige omveltninger. Det er et land som bruker mye ressurser på krigen, men som også har sine innbyggeres ve og vel i tankene. Presteskap og verdslig makt samarbeider godt.


Alliansen med Stryzia har tilført landet ny kunnskap innen ingeniørkunst og selv da Stryzia må trekke seg fra alliansen for å forsvare seg, så er stemningen i landet optimistisk.