Monia

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereMONIA


Monia er en stor skog. I denne skogen bor skumringsalvene. Disse alvene sies å være halvblods mellom nattalver og mennesker. De er kjent for å bære masse våpen, være høyst aggressive og mistenksomme og at de stort sett skyr resten av verden som pesten. Det går en vei gjennom deres skoger, en handelsvei. Skumringsalvene krever toll av de som reiser gjennom skogen. De er ikke spesielt enkle å forhandle med. og det mistenkes at ikke alle karavaner kommer gjennom skogen, men det er ikke noen spor som kan bevise det. Og ingen har i grunnen lyst å komme på kant med skumringsalvene, ikke bare er de aggressive og formidable krigere, de har den eneste relativt trygge handelsruten mellom VestKrameika  til Dionysia og sørøst Krameika.  Den er trygg så lenge man holder seg på veien og ikke vandrer av den. Utenfor veien finnes det ingen avtale om fritt leide og man regnets som en inntrenger. Det er ikke noe man vil utsette seg for.


Skumringsalver reiser også ut av skogen, de leier seg ofte ut som soldater og livvakter. Og er det en ting man kan være sikker på er det at de aldri noensinne gir seg i en kamp. Og som regel taper de heller ikke.


Skumringalvene tilber de 6 guder og har sjamaner ikke prester. De lever i stammer, og det er 5 stammer i Monia. Skumringsalvene skal etter sigende leve i familiegrupper, der hele gruppen oppdrar barna.

fra http://ackegard.com/