Driva

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereDriverne er visuelt og kulturelt  lett inspirert av en blanding av spanjoler og italienere  på 1500 tallet.


De er monoteistiske og ekspanderende. De har magikere, som utøver en annen type magi enn det som ellers er vanlig i Krameika.


De har en machiavellisk maktstruktur.

Men ut over det vites det lite om hvordan deres samfunn drives.


DRIVA


Utenfor Vestkysten av Krameika ligger en rekke øyer.


Disse øyene og den biten av fastlandet som de har okkupert kalles Driva. Dette er et folk som har kommet fra et annet sted enn Krameika. De har bare en gud, og de utøver en fremmed form for magi.


Disse har aldri blitt spillt på stormlaiv.

De er et mysterium og de er de skumle utenforstående.