Påmeldingsinfo

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligerePå denne laiven kan du spille:

FASTBOENDE

En av prestene/prestinnene ved tempelet.  (ca 4 roller)

Oppgaver: Holde seremonier ved tempelet, veilede pilgrimmer, veilede og trene noviser. Tildele spådommer.

En av novisene ved tempelet. (ca 6-8)

Oppgaver: Gå i lære, være nysgjerrig.

Vertshuspersonalet. (ca 3-4)

Oppgaver: Varme opp mat. servere og rydde. Samle på hemmeligheter.

En av vaktene (ca 3)

Oppgaver: Beskytte mot sumpvesen og røvere.

Andre oppgaver ved tempelet og vertshuset.


TILREISENDE

Pilgrimmer av varierende status, nasjonalitet og rase. (Ca 10 eksempel: adelige, bønder, omanere, dionysere,  mennesker, alver)

Oppgaver: Søke råd fra presteskapet. Bli visere.  Løse sine problemer, kanskje få andre.

Tilreisende: ( ca 4)

Oppgaver: Nattalver. Kommer til tempelet av uviss grunn. Være et mysterium.

Steinens fellesskap:  (ca 8)

Oppgave: Komme til stedet, søke råd hos presteskapet. Bli klokere. Hjelpe prestene på stedet med å hjelpe andre.

SIS/IS: hovedrolle som presteskap eller vertshushjelp.

Oppgaver: Hjelpe arrangørene eller skremme spillerene, eh nei hjelpe spillerene skal det være. Såklart, ingen skal skremme spillerene.


NB! oppgavene er bare de mest innlysende, mer vil tilkomme og det er hemmmelig.


Utreisetid

Arrangører ankommer onsdagen.

De fastboende må komme tidlig på dagen torsdag og pakke seg på plass.

Riggehjelper kan komme enten på onsdag i lag med arrangører, eller tidlig torsdag

Ryddehjelper blir til alt er kommet over med båten.


De som ikke kan gå må selv betale for båtfrakt om de ikke kommer når arrangørenes båter går.


Soveutstyr må leveres inn på torsdag på bryggen på Kjerrgården. Eller på onsdag i byen før arrangørene forlater fastlandet.


Forklaring til påmeldingsskjemaet:

Du må tenke over om du vil ha følgerolle fra forrige og  til neste laiv. Noen av rollene er følgeroller og om du vet at du ikke kan være med, eller vil ha en bytte  rolle til neste laiv, må du velge vekk følgerolle.


Du må tenke gjennom ønsket plottmengde, informasjonsmengde og om du kan lage deg avanserte kostymer. Noen roller, som nattalvene og prestene, krever mer kostyme og sminkearbeid.


Mye å gjøre? Det betyr det hvorvidt du vil ha en rolle som involvere seg i det meste av det som skjer på laiven.


Redde verden? De gode vil redde verden, de onde vil redde seg selv.


Spille med barn: her menes det hvorvidt du skal ha intriger eller  relasjoner opp mot barn. Man må uansett på forholde seg til de mindreårige på laivstedet


PÅMELDINGSSKJEMA