Om laiven

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligere
Dette er del 2 av en laivtrilogi . Den har vært satt opp før i 1998.

Første del var stille før stormen, avholdet på nytt 9-11 oktober 2016

Tredje del er Stormens Hjerte. Blir avholdt om en stund.


OBS!

Denne laiven følger ikke slavisk i fotsporene til den forrige oppsettingen av  laiven, men den plukker opp tråder fra sist oppsetning av Stille før stormen. Ikke bare har mye av forhistorien for denne laiven blitt endret, men mye materiale har blitt borte i årenes løp. Denne laiven får en egen historie ispedd de gamle historiene.


Laiven varer fra torsdag kveld til lørdag kveld.

Det er mulig å ankomme på fredag kveld.

Aldersgrensen er 13 år. Barn under 13 må ha verge på laiven.

Laiven er absolutt rusfri.  (men det blir vertshusstemning.

Det er plass til 35-40 spillere på laiven.

Det blir vertshus med mat og overnatting i seng.

Spillerene får fraktet over soveutstyr og bagasjen til laivstedet, men må selv gå inn i spill fra Davanger. Der skal alle biler parkerest. De som kommer fredag må gå inn i spill med oppakning.

Påmeldingsfrist 1. februar.  Påmeldingen åpner 1. desember.

Betalingsfrist 1. februar.  (eller etter vi har fått svar fra Frifond om det blir senere)