Påmelding Stille

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligere



Påmeldingsinformasjon

Laiven vil koste 250 kroner pluss at man må ha med egen mat.

Pengene skal betales inn til konto: 3900.12.62533 innen 1. september.


Regler for laiven:

Når man leverer inn påmeldingen godkjenner man følgende regler:


Jeg er klar over at dette ikke er en reenactment av tidligere laiver, men en laiv som vil få påvirkning for verden etterpå. Jeg er også klar over at arrangørene krever at jeg oppfører meg pent mot deltagere, naturen og arrangørene, om ikke kan jeg bortvises fra laiven. Jeg forventes å følge norske lover. Dette er en rusfri laiv, brudd på denne regelen kan føre til bortvising fra denne og kommende laiver.


Valg av rolle:

Når du velger rolle må du tenke over om du kan komme på de følgende laivene, om du tror du høyst sannsynlig ikke kan komme må du ikke velge følgerolle som må ha samme spiller. Om du tror du kan komme står du fritt til å velge rolle og om universet går imot deg blir ikke arrangørene på noen måte sur eller hevngjerrige. Bare litt stresset.


Hvilke roller som er tilgjengelig står under oversikt roller.


Påmeldingsskjema