Om

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligere
Stille før stormen har 20 roller. Disse vil bli presentert på en annen side. Laiven er en fysisk aktiv laiv. Det kan bli bevegelser og skattejakter over store områder. Laiven har en enkel struktur og legger vekt på relasjonsspill. Det blir ikke en synlig arrangør under spillet. Arrangøren vil ha en rolle som kan dele ut informasjon og hjelp i rolle. Ved sykdom og praktiske problemer kan arrangøren hjelpe til på samme måter som vanlig.


Laivens arrangørstil.

Jeg prøver å skape spill mellom rollene og er på denne laiven avhengig av at spillerene spiller på de som finnes av konflikter eller spørsmål i rollen. Min måte å skrive roller på er at jeg skriver historier som fortelle om bakgrunnen til rollen og putter inn spørsmål som jeg forventer at rollen vil ta opp. Noen få roller er skrevet på en slik måte at jeg føler jeg må putte inn oppklarende informasjon, ellers vil jeg prøve å bruke de opprinnelige tekstene.


Praktisk.

Laiven vil foregå på en hytte langt ute i gokk i Os et sted. Adkomst en halvtimes marsj i motbakke på kjerrevei. Det vil ikke bli anledning til å frakte ting opp på forhånd også siden komme loffende inn i spill med lett opppakning. Du har med deg det du kan bære. Det blir sovehems med plass til 20 personer. Det er ikke noe eget rom for folk som ikke tåler snorking. Om noen vil sove i en busk kan de gjerne gjøre det.


Bildehåndtering:

Om noen ikke vil bli tatt bilde av, så må dette gjøres veldig tydelig før laiven, bildene og filmene som blir tatt under laiven vil bli brukt til morsomme ting før  senere laiver, og de som ikke ønsker å få bildet sitt lagt ut må ikke velge følgerolle. Bildene og filmene vil bli brukt til promotering.