Coeurnoir

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereDen forrige lederen var av denne familien.


Benjamin/e Coeurnoir (37)

B er den ene av to kandidater. B. var den forrige Mainnoirs nærmeste håndlanger og utførte de tingene som lederens sviktende helse hindret ham i å gjøre selv. Nøyaktig hva slike ting kunne være vites ikke. B. ble oppdradd av lederen, barn av hans yngste søster som ble brent på bålet, ble hen adoptert av den barnløse Mainnoir. At B. ble en  av sluttkandidatene overrasker ingen. Den forrige lederen var holdt i ære av flere av de eldre i familiene. Samtidig som folk har valgt ut B. som en mulig etterfølger av sin onkel, er det mange som uttrykker at de  ikke kan fri seg fra følelsen av at B. skjuler mye mørkere understrømmer enn sin onkel. Ritualmagiker som hen er, den siste som er kjent for å ha vært sammen med Mainnoir før dennes død, så er hen også den mest sannsynlige drapskandidaten. I en organisasjon som den Sorte Hånd er det å ha drept sin forgjenger ikke nødvendigvis det verste man kan gjøre. Mange har nok stemt på hen nettopp av denne grunnen. Av person utmerker ikke B. seg noe særlig. Hen er en karismatisk og hemmelighetsfull person. Hen fremstår som jovial og ryddig, om enn noe tungt bevæpnet til enhver tid.


Delmar/e Coeurnoir (27)

D. er utsendt stemmeholder for familien Coeurnoir. D. er en heks som har spesialisert seg innen urter og åndemagi. Hen har også en viss synsk evne og derav en evne til å gjøre gode valg. Det kommer ikke alltid det beste for alle ut av valgene hen tar, det er kjent at alt hen gjør til slutt og sist gangner hen selv. På tross av dette har D. enda ikke gjort noe for å svekke ordenens posisjon. Heller for å fremme den. D. har en tendens til å være sadistisk, og har ofte havnet i krangler med Victor/ina Amenoir om hvordan man skal behandle ånder. Kranglene er ofte og høylydte, og ender ofte opp med at V. tramper vekk i sinne. Samtidig skjer disse kranglene bare utenfor offisiell sammenheng, og D. har vist evnen til å være saklig og ryddig i offisiell sammenheng. Hen har jobbet seg opp i familien ved å holde det hen lover, og ved å jobbe mer enn forventet for å fremme familiens rikdom.


Isidor/a Coeurnoir (32)

I er så svart en svartemagiker som noen i ordenen kan bli. Hen kombinerer heksekunster, med runer og årndemagi. I motsetning til mange andre som driver med denne kombinasjonene av magi er I. veldig avbalansert og kontrollert. I. har ikke de vanlige anfallene av galskap som ofte tar de som driver med svartmagi. Av den grunn er I. den som ofte torpederer Victor/inas Amenoirs uttalelser angående svartemagi, om at magien gjør folk gal. I. fastholder at det bare er flere gale som er tiltrukket av den. I. har en solid posisjon i ordenens styre som barn av den forrige Mainnoirs søster. Ikke den samme som Benjamin/e er barn av. Denne søsteren lever i beste velgående, men er så gammel at hun har gitt sin plass i rådet til sitt eldste barn. I. har fyllt denne plassen godt og videreført sin mors ønsker, med klinkende klare argumenter. Hens argumenter står i motsetning til morens,  på slutten bablet hun  om en fare som kom for å drepe alle ånder. I. har fulgt opp dette, og påvist en nedgang i antallet mindre ånder, ved forskning som selv V. ikke kan plukke fra hverandre. Mange har undret seg over at I. har blitt med som stemmeholder, da hen først sa nei takk. Like før reisen endret hen mening.  Rykter sier at det var etter press fra  Pere Coeurnoir.


Sylvain/ne av Coeurnoir (24)

S. har vokst opp som barn i en familie der alle former for magi ble utforsket, og slik fant hen fram til en svak evne som runemagiker. Denne har hen utnyttet til å tatovere runer på sin egen kropp og utnyttet deres egenskaper til å bli en formidabel kriger. S. er sendt ut av Coeurnoirs overhode, Pere Coeurnoir.  Han er bror av den  forrige Mainnoir og  samtidig Baron Etienne Fronsac. Pere Coeurnoir var nesten 20 år yngre enn sin bror, og de to var alltid svært uenige. S. skal sørge for sikkerheten, barnløs som Baronen er, så vet alle at når to av hans mulige arvtagere er samlet på et slikt oppdrag, så vil han sørge for den beste mulige sikkerhet. Og S. har gjentatte ganger vist seg som en slik sikkerhet. Ved et tilfelle skal hen ha holdt tilbake en styrke på 30 heksejegere  lenge nok til at forsterkninger kom til. Hen sporet også opp tysterne som var årsaken til angrepet og drepte dem kjapt og effektivt. Hen er vanligvis ikke en som utfører interne oppdrag. Hen har utvist en moral som tilsier at hen ikke liker å  drepe ordenens egne, uansett hvilke ordrer hen får. (med mindre noen truer ordenen. ) Videre vet alle at S. aldri dreper barn. Hen tok 20 piskeslag som straff for å ha nektet å drepe et besatt barn som angrep Le Mainnoir. Hen fjernet i stedet barnet fra åstedet, selv om dette medførte at hen selv nesten ble drept av ånden, og fikk  Nicol/a Amnoir til å fordrive ånden fra barnet. Det var mange som murret når le Mainnoir fikk S. pisket for dette. Særlig Pere Sangnoir, da dette barnet var hans barnebarn.


Martha/in  av Coeurnoir (19)

M. har vokst opp i en sterkt magisk familie, uten andre evner enn sine egne fysiske evner. Hen har blitt trenet som tyv og våpensvinger fra barnsben av og er i voksen alder blitt en dyktig vakt. Hen ble foreldreløs tidlig, foreldrene døde under et rituale, og hen har vist avsky for å delta i ritualer siden den gang. Dette gjør at hen som regel blir satt på oppdrag som ikke har magisk karakter. Hen er en meget dyktig innbruddstyv, og har ved flere anledninger tatt seg inn i godt bevoktede hus for å hente ut informasjon eller gjenstander som er ønsket av ordenens ledere. Hen skal ved ett tilfelle ha skaffet til veie dronningens hårlokk, slik at Le Mainnoir kunne bruke den til et rituale.  Ingen har fått vite noe mer om det ritualet. Det at hen er med på et møte som har så magisk karakter som dette, gjør at folk undrer seg over hva Pere Coeurnoir har gitt hen i oppdrag.