Amenoir

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereLe Conseillier Leona/rd Amenoir (35)

Den mest framtredende posisjonen nest etter lederen er rådgiveren. Selv om L. kommer fra Amenoir familien, så regnes hen ikke lenger som en Amenoir. L. er kjent for å ikke ta parti. Hen har vært en forbløffende dyktig og nøytral rådgiver siden hen tok over som rådgiver for 15 år siden. L. er en dyktig heks, men til irritasjon for sin konservative familie lærte L. seg kampmagi. Som involverer runemagi og å lagre inkantasjoner i ting i motsetning til urter. 

Viljen til å bryte så mye med sin tradisjon samt alle L.s handlinger har gjort at hen har vært en stabiliserende faktor i organisasjonen, særlig i tiden da den forrige lederen ble gammel og sær og gjorde ting som ikke alle likte så godt. L. er kjent for å være grundig, ryddig og en formidabel kriger som kjapt og hensynsløst utsletter farer mot organisasjonen. L. har valgt å ikke stifte familie, så ingen kan bruke den mot hen. Dette var grunnen for “avskjediglsen” av den forrige Conseilleren. Det forventes at L. vil avholde valget effektivt og korrekt til den minste detalj.  Det forventes at hen kommer til å fortsette som Conseiller etter valget også.


Agatha/Agathon av Amenoir (51)

A. er en av de mest fremtredende hekser i familien Amenoir og det er ingen overaskelse at A. ble sendt avgårde som stemmeholder for familien. A. er en heks av den tradisjonelle typen, urter, ritualer og ånderiter. Hen er en av de eldste aktive hekser og er kjent for å være en av de mest puristiske. Hen liker ikke at man blander hekseblod med noe annet enn hekser, og mener at alle uten magi er mindreverdige mennesker. A. har tatt et tydelig standpunkt om at magiformer definitivt ikke bør blandes. Dette fører i følge hen til forringelse av magiformene. For å komme i den posisjonen som A. har kommet seg, må mange ha vært ryddet av veien, og det skumle er at ingen aner hvem og hvordan. A. klarer å gjøre ting på en så stille måte at ingen utenfor familiens indre råd vet noe om hen. Dette gjør at A.er en av de skumlest heksene i ordenen. Og mange mener dette er grunnen til at nettopp hen er blitt sendt ut som valgrepresentant for familien Amenoir.  Samtidig er A. og Leona/rd  avmålte fiender da Leona/rd sitt valg om å blande tradisjoner provoserer A. enormt.


Felix/Felicia av Amenoir. (34)

F. er kjent som en dyktig urteheks og en kaldblodig morder. Alle vet at hen er en ivrig jeger av heksejegere. Hele familien til F. ble utslettet av kongens heksejegere og det er ingen som er i tvil om at dette har merket den da purunge heksen for livet. F. slapp unna ved i en alder av 8 å drepe en hel tropp (6.stk) heksejegere. Dette har gjort at F. har kommet seg fort opp i familiens hierarki. Ryktene sier at F. ikke er fullt så puristisk som sin læremester A. I alle fall ikke når det gjelder blodslinjene. Magisk purisme er litt usikkert. Ryktene sier at så lenge det er heksejegere som skal drepes så mener F. at målet helliger middelet, men ingen har observert hen gjøre noe som ikke sømmer seg for en Amenoirheks. Siden A. har lært opp F. er ingen overrasket over at A. valgte F. som sin vara ved valget.


Victor/ina Amenoir. (29)

V. er eldste barn av lederen for Amenoirfamilien, Catarina Amenoir. Derfor var hen et logisk valg som electorale fra Amenoir familien. V. er veldig tradisjonell når det gjelder magi, hen har skrevet et verk om hva som er tradisjonell heksemagi som rådet har akseptert som en korrekt beskrivelse og den er tatt opp i Fronsac familiens omfattende bibliotek. V. er en ivrig forkjemper for at man ikke skal betvinge ånder, men forhandle med dem på en hederlig måte.  V. er kjent som Amenoir familiens muligens eneste hvite heks, og som sådan den som de fleste tror det er minst sannsynlig  at vil sabotere valget. Hen sies å besitte noe så sjeldent som en samvittighet. Det er nok samvittigheten som har gjort at hen ble godtatt av alle familiene som en Electorale på tross av hens politiske aktiviteter. V. mener at man må slå seg sammen med andre organisasjoner for å skape endringer i landet slik at hekser kan få bedre vilkår i landet. Og hen snakker også om at kanskje man skal vurdere å påvirke kongen  både magisk og politisk, for å snu trenden i landet.  Dette er det ikke gehør for i rådet.


Nicola/s av Amenoir (25)

N. er en livvakt med svak heksemagi. Hen ble satt som vakt fordi hen ikke var sterk nok magisk. N. er kjent for å være en modig, trofast og hensynsløs livvakt. Særlig mot fiender av familien og organisasjonen. N. har ved et tilfelle berget livet til Catarina Amenoir, og steg da raskt i rekkene og er hennes families personlige livvakt. N. har organisert og trent opp vaktene til organisasjonen i å motstå magiske angrep. Hen er en en av de få som har så sterk indre kraft at hen kan sloss mentalt mot ånder, og tvinge dem vekk. Det at hen bruker en del tid  til på å lære opp alle vakter, også  vaktene i de andre familiene , er ikke populært hos alle slektene i ordenen. Folk frykter at hen vil få for mye inflytelse på tvers av familiene. På grunn av at hen har Catarina Amenoir som sin patron så er det ingen som protesterer åpenlyst.

Ryktene går om at N. har klart å få spioner inn hos heksejegerene, hen har i alle fall  god kjnneskap til når de planlegger et angrep.


Marcel/la av Amenoir. (23)

M. er en ung heks som hovedsaklig er med som skribent, men også i sin egenskap av å være en ung heks. Alle heksesirkler bør være 3 og M. er valgt ut av A. og F. til å være denne 3. heksen. M. er fortsatt jomfru og har fått beskjed om å forbli så inntil hen regnes som et fullverdig medlem av Amenoir familien. M. er giftet inn i familien og ble introdusert vet at Nicola/s. berget hen fra heksejegeren som alt hadde tent på bålet for å brenne M. til døde. M. ble skjult av familien over en tid,  så gift med en Amenoir og som sådan et medlem av familien.  Læretiden for å aksepteres som en Amenoirheks er på 6 år, og M. har bare vært med i 5 år. M. sies å være en lærenem, trofast heks som har et stort potensiale. Og bare det faktum at hen har klart å forbli jomfru i 5 år i så voksen alder viser hens vilje til å ofre mye for sin plass i familien. Det antas å være derfor A. valgte hen ut som den tredje i sirkelen.Bayley av Amenoir (23)

Bayley er den eneste ikkemagiske representanten fra familien Amenoir. Hen er en dyktig soldat og N.s høyre hånd. Sammen har de to holdt Catarina Amenoir sin familie trygg i mange år. Bayley er en fabelaktig soldat. Og har også et skarpt hode på sine unge skuldre. Hen er snarrådig og tillitsvekkende. Bayley er den eneste som N. overlater sikkerheten til når N. selv er ute av familiens hjem. Politisk er Bayley forbausende nøytral,  selv om hen bare så vidt overlevde etter at foreldrene satte hen ut da det var klart at hen var uten magi. Kun få timer gammel ble hen satt ut på gaten, og ble kun berget fordi Victor/ina Amenoir fant hen. V. fikk livvakten sin til å bringe Bayley til en villig amme og slik ble den unge krigeren berget. Mange sier at Bayley overlevde på ren viljestyrke og dette er hens magiske evne. Ryktene forsterkes av at både Bayley og N. nekter å uttale seg om dette er grunnen til hens posisjon som N.s høyre hånd.