Framdriftsplan for laiven

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereFramdriftsplan, praktisk og gangen i valget.


Styrt av hvordan valgprosessene skal foregå, og praktiske hensyn.


1. Alle rydder på plass sine ting. De spiller sine egne tjenere som rydder alt på plass. Det er ikke så viktig hvordan ting er pakket, det er metaspilling, men man skal være i rolle. Dette er ikke dødtid.

Når rommene er klare stopper tjenerspillingen.  Man går ut av tjenerrollen og skifter til kostymer.


2. Briefing. Kort om regler. Kort om målet med laiven. Kort om praktiske ting.


3. De 3 electoralene og vaktene starter opp først.  Alle andre spillere  skal ut av spillområdet slik at man kan komme tilbake i puljer. Den puljen som skal først inn får IL samtalen først. Osv.


4. Electoralene sjekker området og gjør så et enkelt velkomstrituale med alle gruppene som kommer.

De kommer med ca 15 minutters mellomrom.


5. Sosialisering over fingermat. "Tjenerene" har laget maten klar for sine herrer.


6. Når siste gruppe er vel kommet inn, stenger electoralene pereferien for magisk og fysisk innsyn.


7. De synske vil da få et kraftig forvarsel for dette valget. 


8. Etter at alle har fått spist litt, også Electoralene, samles valgrullene inn. Laget av arrangøren.


9. Mens Electoralene går over valgbøkene, så legger alle de andre planer for hvordan de skal gå fram i den kommende helgen. Dette gjør de slik det måtte passe dem.


10. Electoralene vil telle opp gyldige stemmer. De vil handle ut fra det som da kommer frem. Ting kan endre seg.


11. Lobbyvirksomhet til de små timer før roen senker seg.


Morgen dag 2


12. Valgdagen skal startes opp med et fellesrituale der man sverger troskap til ordenen, holder valgtaler, Videre lobbyvirksomhet.

.

Ettermiddag dag 2.


13. Første valg. Electoralene sjekker om valgresultatet er korrekt. 


14. Andre valg. Electoralene sjekker om valgresultatet fortsatt er korrekt.


15. Tredje valg,Om dette også gir samme resultat er de ferdige.


Innimellom alt dette skjer det mange ting som ikke er styrt av strukturen til valget Dette er styrt av spillerene selv og hendelser som arrangøren har stukket inn i spillet.


"Do what thou wilth, as long as it creates good scenes!" (unni)