Om valget

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereValgprosessen

Sist gang det var valg var for rundt 25 år siden. Den nåværende lederen har sittet 5 ganger lenger enn det som er normalt. Han har vært en dyktig leder, selv om han ikke har vært likt av alle.

I organisasjonens eldste bøker står det hvordan man skal gå frem under valget.

Først skal hver familie finne fram til 2 kandidat . Hvordan de gjør det er opp til dem selv.

Så skal det avholdes en avstemming på tvers av familiene, der de skal ende opp med to kandidater.

Når to kandidater er funnet velger rådet ut 2 valgledere, som i tillegg til ordenens rådgiver, Le Consigliere,  danner valgrådet. Kallt Les Electorales.

Hver familie  har ført sine egne valgruller, som blir testet  av Les Electorales på stedet for det endelige valget. I en gruppe med så mange magikere så er det ikke sikkert at alt har gått upåvirket hen.

For testing og endelig valg, reiser 5 fra hver av de fire familiene og de 3  Electorales til vertshuset Den Brennende Hånd. Der ble den første samarbeidsavtalen inngått mellom de fire familiene . Der har alle valg blitt holdt siden.

Under valget vil alle være lukket inne i en magisk sfære,  som hemmer dødelig magi. Ritualet ble laget av de første lederene i fellesskap.  Og må utføres av både en magiker og en heks og rådgiveren.