Magi i Frankia

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereMagi

Stormverdenen, Krameika, er et magisk sted. Det finnes mange forskjellige former for magi. Magikere, Hekser og Presteskapet har forskjellige former for magi.


Magi kan være kanalisert, som prestenes. Iboende som magikerenes, eller man kan hente den ut av naturen som heksene gjør. Det går også an å gjøre avtaler med ånder, da vil disse vesnene som er av ren magi tilføre sin kraft til det som utføres.


Magi tolereres på ulike måter i de forskjellige landene i Krameika.  Stort sett blir hekser uglesett, magikere blir tolerert og prester er sett på som hellige.


I Frankia er det bare prestene som gis løyve til å utøve magi. Alle andre jaktes ned for fote av kongens heksejegere. Og de fleste brennes på bålet.  Om de da ikke druknes i havet.


Kongens heksejegere er hensynsløse og er støttet av Kirken i Frankia. De jakter ned alle som mistenkes for å drive med magi uten kirkens tillatelse.


Du kan lese mer om magi i Stormlaiv på kompendium siden.