Før påmelding

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereFør du melder deg på!


Ordensregler for spillet Den sorte hånd.

"Det forventes at alle spillerene forholder seg til norsk lov og utviser omtanke og respekt for sine medspilleres sikkerhet og velferd.

Spillet er så godt som alkoholfritt, ikke mer enn 2 enheter om dagen, spillere som ruser seg på andre  måter vil bli bortvist.

Det forventes at spillerene retter seg etter arrangørenes henvisninger. Skader på andre spillere eller laivens materiell kan kreves dekket om det anses å være gjort med overlegg.

Ellers forventes det at spilleren skal være grei og snill, og forøvrig kan rollen gjøre som den vil."


Tenk gjennom dette før du fyller ut skjemaet!

Hvor talefør vil du spille? Det er noen som ikke kan fordra å tale foran andre. De bør velge 1.  Dette hjelper meg å få taleføre personer i rollene som trenger slike egenskaper.

Hvor hensynsløs vil du spille?  Noen av rollene må være hensynsløse. Det er vanskelig å spille på. Kan du klare det? Helt ærlig? Det er lov å innrømme at man ikke helt klarer det.

Hvor mye ansvar vil du rollen skal ha? Electoralene er på topp her, sammen med kandidater, litt lenger nede er stemmevelgerene, og vakter. Nederst er de som er med på kjøtt og flesk.

Hvor magisk rolle? Noen digger å spille magiker, noen er ikke fullt så glad i det.  Om du synes magi på laiv er helt sløkket er du på vei til å melde deg på feil laiv.

Hvor mye kostymearbeid er jeg villig til å gjøre?

Noen roller skal gi et bestemt visuellt inntrykk, og noen er adelige og bør som sådant ha penere kostymer. De passer ikke for en med lav på dette valget.

Hvor mye kompendium vil jeg lese. Dette er for å skille mellom de rollene som har høy lesebyrde og lav lesebyrde.  Om du elsker å lese alt som står i kompendiene og bearbeide dem, så velg høy. Om du synes å lese kompendium er døden er dette kanskje ikke laiven for deg. ALLE MÅ LESE de kompendium de får utdelt.

Hvor intenst spill? Noen roller vil være mer i vinden og utsatt for press på ulike måter. Noen vil havne i krangler og fysiske konflikter lettere enn andre. Det er umulig å forutse  på forhånd alt som kan skje, men det får an å plukke ut en mindre utsatt rolle for folk som sliter litt.

Hvilke av rollene i rolleoversikten kunne du  tenke deg?

Om alle  er tiltalende er det lov å si det, men det er lettere å dele ut roller om folk har en formening om hvilke roller de kunne tenke seg.

Ikke spille på?  Noen vil ikke i slosskamp, noen vil ikke skjelles ut, noen vil ikke bli  innestengt i små rom. Dette deles ikke videre og hjelper arrangøren til å følge med på ditt ve og vel under laiven, samt gi deg en bedre tilpasset rolle.

Spille med? Jeg kan ikke garantere at man kan melde seg på som grupperinger, men jeg kan sørge for at man ikke ender opp som bitre fiender.

Hvilke Moralske innretninger ønsker du ikke å ha? Alignment systemet er svært viktig i rolleutviklingen.  Man bør tenke over hva man klarer å spille. Og hva man ikke klarer å spille.  (jeg kan ikke stjele og passer bedre som en lovlydig ett eller annet.)  Den definisjonen av moralske innretninger jeg bruker er på siden om alignments.

Type roller.  Laiven er delt inn i electorales, kandidater , stemmegivere , vakter og andre. Om du har en formening om hvilken kategori du helst vil være i, så kryss ut her.


Resten er vel selvforklarende.