Familiene

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereLe Mainnoire. [lø menoar]

Tittelen til lederen av den sorte hånd. Det byttes på hvilken familie som har denne tittelen. Når de skifter leder, så endrer organisasjonen hovedsete. Organisasjonen ble startet av to adelsmenn som begge hadde behov for allierte i kampen mot kongens utnevnte heksejegere.

To baroner,Pierro Luis Fronsac og Armand Emile Richelieu (i ordenen kjent som  Pere Coeurnoir og Pere  Norconnisance) slo seg sammen. De hadde begge innflytelse i hovedstaden og eide store landområder på hver sin side av byen. De involverte seg i et vågalt dobbelt spill, som adel på ene siden og beskytter av hekser og svartemagikere på andre siden.  Etterhvert slo de seg sammen med Âmenoir familien, (borgere, medisinere og hekser) og et konglomerat av sigøynere, hekserog kriminelle som kalte seg Sangnoir.


Coeurnoir. [kørnoar]

Den forrige lederen var av denne familien.

Dette er en familie med mange hekser i sin slekt. En mektig adelsmann tok inn 3 forfulgte heksesøstre i sitt hjem og fikk både kone og makten som hennes magi førte med seg. Familien vokste seg mektige. Familiens overhode Pierro Luis Fronsac involverte seg heftig i det politiske spillet i hovedstaden. Hans gårder var velegnet for svinerøkt, han eide store områder med hasselkjerr og eikeskoger med trøfler. Han hadde også et steinbrudd med kleberstein og pga boligmoten i hovedstaden, ble dette veldig etterspurt og han fikk makt og penger. Noe som var hendig å ha når han skulle bygge opp det nettverket som ble nødvendig da  kongen fikk det for seg at alle hekser måtte dø. Coeurnoir familien har tatt til seg både hekser og magikere og er den slekten som er mest inkluderende, uansett hvilken magisk retning man kommer fra.


Norconnisance [norkonnisans]


Dette er en gammel adelsslekt som alltid har hatt store handelsflåter, og samtidig god tilgang til skog og malm.  De er også en familie som har hatt sterke bånd med Pentak, kirken i Frankia. Det har ført til at denne familien fikk lov til å søke ut magisk kunnskap selv om de ikke var prester.

De har det største biblioteket utenfor kirken. Da Den sorte hånd ble dannet involverte  Armand Emile Richelieu seg hovedsaklig i å berge folk  ved å smugle dem ut av landet med skipene sine. Han var en ganske pompøs mann, som nektet å gi skjulested til hekser og det han kalte pakk, men alle som hadde magisk talent av annen art fikk en plass i hans stab. Denne rigiditeten kjennetegner fortsatt denne familien. Og det er ikke ukjent at de har adoptert vekk, eller drept barn født inn i familien som har hatt andre evner enn "ren" magi.


Âmenoir  [amenoar]


Âmenoir familien ble dannet av en borgerfamilie som var alkymister og urtekyndige. De handlet med medisiner og remedier. Familien het opprinnelig Vignerot, og apotekene deres heter det fortsatt, Farmacie Vignerot. De ansatte er hekser og magikere, som har jobbet sammen om å lage medisiner og andre eliksirer. Remeidene deres selges over det ganske land. Og noen i andre land også. I begynnelsen var de bare en familie av rike borgere, som hadde medlidenhet med de som ble forfulgt, men ettersom tiden gikk, fikk de hjelp av sine adelige allierte til å kjøpe land som de brukte til å bygge opp urtegårder. Urtegårdene blir ofte besøkt av Hebredsprester, siden de er så dyktige på legende urter og dette gjør at Apotekene og urtegårdene har skaffet seg et godt ry.

De har også skjulte handelsvarer som ikke vises fram i offentligheten, denne familien har de skumleste gifter og magiske eliksirer på reportoaret.Sangnoir [sangnoar]

Denne familien begynte på bar bakke og jobbet seg opp fra hekser, sigøynere og tiggere til en familie med makt og penger. De har ingen adelstittel, men har mye makt  på havnene. De kontrollerer smugene, tjener store penger på beskyttelsespenger og annen utpressing. De bruker magi og rå brutalitet for å skaffe seg penger. Åndemagi er et mektig våpen i de hensynsløses hender.

Familien er like diskriminerende som Norconnisance. Kun hekser og sigøynere blir giftet inn i familien. De er mektige allierte, fordi de har tiggerene og gatebarna på sin side. De har øret til alle fattige i slummen. De gir legehjelp til de som ikke har råd til det annet sted, mot en tjeneste såklart, og gir småoppdrag til hovedstadens mange fattige. Sangnoir kan, siden de styrer den vestre kaien, ta toll av de båtene som ikke har råd til å legge til på handelskaien. De tilbyr trygge overnattinger mot en avgift. Dette er noe handels-reisende ofte vet å utnytte, da det er billigere enn vertshusene på den østre siden, og tryggere også.