Den sorte hånd

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereDen sorte hånd er en beryktet kriminell organisasjon i Frankia. Den er kjent for sine snikmordere  og tyver som etterlater et svart håndavtrykk der de har begått sin dåd.

Den har så vidt folk vet eksistert i flere hundrede år.

Det korrekte er at den ble først dannet etter hekse-forfølgelsene startet for rundt 100 år siden. Da gikk en gruppe adelige, åndemanere og hekser sammen og dannet fundamentet for den sorte hånd. De samlet seg under en leder Le Main Noir, (den sorte hånd).  Deres misjon var å stå imot kongen for å hindre forfølgelsen av alle (utenom presteskapet), som utviste magiske krefter.


De fleste som var forfulgt kom fra lavere skikt i samfunnet og mange av dem var kriminelle. Den hemmelighetsfulle naturen til ordenen, gjorde at kriminelle var nyttige allierte og etter ikke så lang tid gled organisasjonen over til å bli mer og mer kriminell. Fraksjoner, kalt familier utkrystalliserte seg og de delte  den frankiske hovedstaden mellom seg.